"The ultimate aim of education is the development of character"

การสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ (สพฐ.) ปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายภูปราน วัชรขจรกุล นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ที่ได้รับรางวัล

  • รางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสตร์ จากการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ (สพฐ.) ปี 2567 รอบสอง ระดับประเทศ
    จัดโดย  กระทรวงศึกษาธิการ
    เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2567  ณ โรงเรียน อนุบาลเชียงใหม่