"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนนานาชาติภาคเหนือ 2023/2024

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายปัฑค์ปัณญธร หาญณรงค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ที่ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ2  Divsion1 Class Boy-D
จากการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนนานาชาติภาคเหนือ 2023/2024
จัดโดยชมรมนักกอล์ฟเยาวชนไทยภาคเหนือ (Northern Thailand Junior Golf Club )
ระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน  2567
ณ Alpine Golf Resort จังหวัดลำพูน