"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันกีฬาเชียร์ชิงแชมป์ ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 และ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 49 “จันท์เกมส์” (กีฬาเชียร์)

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงประณยา   วิญญ์สิริวรกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับ
🥇 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1`เหรียญทอง ประเภท รุ่น Primary Pom Team (อายุ 8-12 ปี)
🥇 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง ประเภท รุ่น Primary Jazz Team (อายุ 8-12 ปี)
‘The Cheer Thailand 2024’ การแข่งขันกีฬาเชียร์ชิงแชมป์ ภาคเหนือ ครั้งที่ 3
และ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 49 “จันท์เกมส์” (กีฬาเชียร์)

จัดโดย
– การกีฬาแห่งประเทศไทย
– สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5
– สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
– สมาคมการกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 1-2 มิถุนายน 2567
ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต