"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ (สพฐ.) ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงรัชญ์สิรี ลิ้มศิริวิถี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบสอง)
ระดับประเทศ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ (สพฐ.) ประจำปี 2567

วันที่ 7 มิถุนายน 2567
สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
จัดโดย : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)