"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันแบดมินตัน รายการ Excella Web Junior League 2024 Section #2 

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงพิชญดา    กิติเรืองแสง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ที่ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1   ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี
รองชนะเลิศอันดับ 2   ประเภทคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี
จากการแข่งขันแบดมินตัน รายการ Excella Web Junior League 2024 Section #2
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2567
ณ สนามแบดมินตัน  CMI จังหวัดเชียงใหม่