"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันแบดมินตัน รายการ Excella ประตูสู่ล้านนา

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงพิชญดา    กิติเรืองแสง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ที่ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2   ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี
รองชนะเลิศอันดับ 1   ประเภทหญิงคู่      รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี
จากการแข่งขันแบดมินตัน รายการ Excella ประตูสู่ล้านนา
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2567
ณ สนามกีฬา อบจ จังหวัดแพร่