"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายพิงค์ สุทธะนะ รางวัลเหรียญทองแดงวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา การแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายพิงค์ สุทธะนะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 ได้รางวัลเหรียญทองแดง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ในการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดสอบที่ โรงเรียนพุทธิโศภณ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2567