"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงชัญญา ศิริมาลัยสุวรรณ รางวัลเหรียญทองแดงวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงชัญญา ศิริมาลัยสุวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ได้รางวัลเหรียญทองแดง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดสอบที่ โรงเรียนพุทธิโศภณ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2567