"The ultimate aim of education is the development of character"

นางสาวโกลัญญา มุสิกะเนตร รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์  จากการสอบแข่งขันวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นางสาวโกลัญญา มุสิกะเนตร  ม.4/3  ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์  จากการสอบแข่งขันวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566  (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567  ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)   (ระดับประเทศ)