"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2024

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายวิชโย ยุวศิลป์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 Electone Team Talent อายุไม่เกิน 10 ปี
จากการแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2024
จัดโดย บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567