"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงภัคจิรารัชย์ สมบัติโพธิกุล รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดงวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงภัคจิรารัชย์ สมบัติโพธิกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 ได้รับ รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดงวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ) วันที่ 20 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ