"The ultimate aim of education is the development of character"

นายปีติภัทร  ทุ่งไพศาล  รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองแดง  จากการแข่งขันเทควันโด พระพิษณุโลกสองแคว  เมืององค์ดำ ประจำปี 2567   

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นายปีติภัทร  ทุ่งไพศาล  ม.4/9  ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองแดง   ประเภท Kyorugi : MALE 15 – 17   น้ำหนักไม่เกิน  59 – 63 กิโลกรัม  จากการแข่งขันเทควันโด พระพิษณุโลกสองแคว  เมืององค์ดำ ประจำปี 2567   เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2567  ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จัดโดย การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก (ระดับประเทศ)