"The ultimate aim of education is the development of character"

Maker Robotics Challenge​ 2024

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอัญรินทร์​ วริศวงศ์โกศล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

 

ในรายการMaker Robotics Challenge​2024

Starter Sumo RC (Junior)

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2567