"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันหุ่นยนต์ SUMO ROBOT RC 1:1 (3 Kg) รุ่น Junior Chiang Mai Robot Games CMRG 2024  

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายวุฒิภัทร   นันทการณ์  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

รางวัลที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

รายการการแข่งขันหุ่นยนต์ SUMO ROBOT RC 1:1 (3 Kg) รุ่น Junior Chiang Mai Robot Games CMRG 2024

ระหว่างวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2567

ณ พันธุ์ทิพย์ ไลฟ์สไตล์ ฮับ เชียงใหม่

จัดโดย บริษัท เอ็ดดูเคติค คอร์ปอเรชั่น จำกัด