"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนสันนาเม็งคลับ ครั้งที่ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ
เด็กชายกฤษฎิ์ฉันทัช อรุณนาวีเสถียร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
ที่ได้รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนสันนาเม็งคลับ ครั้งที่ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี
จัดโดย เทศบาลสันนาเม็ง เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2567