"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายณธีวิชญ์ มนัสจิระวงศ์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ที่ได้รับรางวัล

  • เหรียญเงิน วิชาวิทยาศาตร์ ประถมศึกษา(รอบแรก)
  • ชมเชย วิชาวิทยาศาสตร์(รอบสอง ระดับประเทศ)

จากรายการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม 2567 และ 18 พฤษภาคม 2567

ณ รร.พุทธิโศภณ และ รร.อนุบาลเชียงใหม่