"The ultimate aim of education is the development of character"

Granular – TIPlife SoloBad TERMINAL 21 KORAT BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 เก็บคะแนนสะสมในระดับ LEVEL 2

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายรวิณ ชูชัยศรี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ที่ได้รับรางวัล

  • 🥈 รองชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุต่ำกว่า 13 ปี
  • 🥉 รองชะเลิศอันดับ 2 ประเภทชายคู่รุ่นอายุต่ำกว่า 13 ปี

จากรายการ Granular – TIPlife SoloBad TERMINAL 21 KORAT BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024

เก็บคะแนนสะสมในระดับ LEVEL 2 ระดับประเทศ

ระหว่างวันที่ 1-6 มิถุนายน 2556 ณ เทอร์มินอล 21 จังหวัดนครราชสีมา

จัดการแข่งขันโดยสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์