"The ultimate aim of education is the development of character"

รายการ SUMO RC 1:1 (หุ่นยนต์ซูโม่บังคับไร้สายประเภท 3 กิโลกรัม) และ รายการ หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้น (แบบเขียนโปรแกรม)

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายหมิงซัน จาง ชั้นประถมศึกษาที่ 5

ที่ได้รับรางวัล

  • รองชนะเลิศอันดับ 1 รายการ SUMO RC 1:1 (หุ่นยนต์ซูโม่บังคับไร้สายประเภท 3 กิโลกรัม)
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 รายการ หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้น (แบบเขียนโปรแกรม)
    ที่ ศูนย์การค้าพันธุ์ ไลฟ์สไตล์ ฮับ เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 7-9 มิถุนายน 2567