"The ultimate aim of education is the development of character"

Merit Award

ขอแสดงความยินดีกับ
ด.ช. ปภิณวิช วิทามงคล

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7

ได้รับรางวัล Merit Award

จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ HKIMO (Hong kong International Mathematical Olympian Heat Round 2024)

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2567

ณ อาคารศิริพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่