"The ultimate aim of education is the development of character"

นางสาวกัญญ์ณณัฏฐ์  จอมใจป้อ  รับรางวัลเหรียญทองแดง  จากการแข่งขันโอลิมปิกคณิตศาสตร์นานาชาติ

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ  นางสาวกัญญ์ณณัฏฐ์  จอมใจป้อ  ม. 4/1  ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง   จากการแข่งขันโอลิมปิกคณิตศาสตร์นานาชาติ   เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม  2567   ณ อาคารศิริพาณิชย์ เชียงใหม่    จัดโดย Olympiad Champion Education Center (OCEC)  (ระดับประเทศ)