"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายณัฐณกรณ์ สุดแดน เหรียญทองแดง การแข่งขันคณิตศาสตร์ รายการ Hong Kong International Mathematical Olympiad Heat Round 2024

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายณัฐณกรณ์ สุดแดน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับเหรียญทองแดง การแข่งขันคณิตศาสตร์ รายการ Hong Kong International Mathematical Olympiad Heat Round 2024 ณ อาคารศิริพานิช เชียงใหม่ ประกาศผลวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 จัดโดย HKIMO Hong Kong International Mathematical Olympiad Thailand