"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายวิชญ์ ต๊ะดี รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันหมากล้อม “Pacific – Thailand Junior GO Championship 2024”

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายวิชญ์ ต๊ะดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับ ประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง รุ่น standard f 13×13 ในการแข่งขันหมากล้อม “Pacific – Thailand Junior GO Championship 2024” เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2567 ณศูนย์การค้า แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จัดโดยชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดชลบุรี ร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา