"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันแบดมินตัน รายการ Excella ประตูสู่ล้านนา

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายรัฐธีร์ เทรล นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

รางวัลที่ได้รับรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี

ในรายการ การแข่งขันแบดมินตัน รายการ Excella ประตูสู่ล้านนา

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2567

ณ สนามกีฬา อบจ จังหวัดแพร่