"The ultimate aim of education is the development of character"

PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2567 ครั้งที่4 ภาคเหนือ

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายณัฐภัค จันทสิงห์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

รางวัลที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ2 ประเภท เยาวชนชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี

ในรายการ PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2567 ครั้งที่4 ภาคเหนือ

ระหว่างวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2567

ณ สนามเทนนิสองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
จัดโดย สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์