"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันเทควันโด พระพิษณุโลกสองแคว เมืององค์ดำ ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายชวนนท์ กิตติชญากรณ์  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

รางวัลที่ได้รับรางวัล เหรียญทอง ประเภท Kyorugi Class B (Male 9-10 ปี) 28-31 Kg.

ในรายการ การแข่งขันเทควันโด พระพิษณุโลกสองแคว เมืององค์ดำ ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2567

ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
จัดโดย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพิษณุโลก