"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการสอบวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสิตางศุ์ บุญยืน  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รางวัลที่ได้รับรางวัล เหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษ

ในรายการ โครงการสอบวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
ภาคเรียนที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

จัดโดย Center One Education