"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงศิรอาภรณ์ สระชุ่ม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

การแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2567 (สพฐ.)

วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2567

ณ โรงเรียนพุทธิโศภน