"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายชวินทัช ช่างสม นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่น Primary Hip Hop Team อายุ 8-12 ปี จากการแข่งขันกีฬาเชียร์ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 The Cheer Thailand Northern Reginal Championship 2024 และการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 49 “จันท์เกมส์” (กีฬาเชียร์)

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับเด็กชายชวินทัช ช่างสม นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่น Primary Hip Hop Team อายุ 8-12 ปี จากการแข่งขันกีฬาเชียร์ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 The Cheer Thailand Northern Reginal Championship 2024 และการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 49 “จันท์เกมส์” (กีฬาเชียร์) ระดับภาค

เมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน 2567 ณ เชียงใหม่ฮอลล์, ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

จัดโดย ร่วมจัดและสนับสนุนโดย

▪️การกีฬาแห่งประเทศไทย (SAT)

▪️กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF)

▪️สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5

▪️สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

▪️สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

▪️สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่

▪️มหาวิทยาการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

▪️มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

▪️สถาบันแดนซ์โซน เชียงใหม่

▪️เครื่องดื่มโพคารีสเวท

▪️ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

▪️ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม