"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายกรวิทญ์ โยนิจ รางวัลชมเชย การแข่งขันคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย (TMC-Thailand Mathematics Contest)  ครั้งที่ 12

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายกรวิทญ์ โยนิจ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10   ที่ได้รับรางวัล Merit Award  (ชมเชย)  จากการแข่งขันคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย (TMC-Thailand Mathematics Contest)  ครั้งที่ 12  ได้รับรางวัลเมื่อ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2567  ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  จัดโดย สมาชิกสหภาพ IMC  ประเทศไทย