"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ขอแสดงความยินดีกับ

ด.ญ.พิงพันธุ์  ไพวิบูลย์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 5/10

ที่ได้รับรางวัล

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท หญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี
จากการแข่งขันในรายการ BAT-YONEX-CREMO-PATHUMTHANI CUP 2024 (ระดับประเทศ)

จัดโดยสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤษภาคม 2567