"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงศศิชา หอมสะอาด รางวัลเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ประจำปี 2567 โดยสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ศศิชา หอมสะอาด รางวัลเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ประจำปี 2567 โดยสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่