"The ultimate aim of education is the development of character"

เทควันโด้ พระพิษณุโลกสองแคว เมืององค์ดำ ประจำปี 2567 

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายเตชพล พันธุวงค์ราช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ1(เหรียญทอง)
ประเภทผลงาน กีฬา
– ชื่อการแข่งขัน เทควันโด้ พระพิษณุโลกสองแคว เมืององค์ดำ ประจำปี 2567
– ประเภท ต่อสู้เยาวชนชาย รุ่นอายุ 9 – 10 ปี น้ำหนักมากกว่า 39 กิโลกรัม CLASS C

สถานที่แข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่  1 มิถุนายน 2567