"The ultimate aim of education is the development of character"

‘The Cheer Thailand 2024’ ประเภท รุ่น Primary Jazz Team (อายุ 8-12 ปี)

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงมิ่งกมล พรหมเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ป.5/1

ที่ได้รับ🥇 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
ประเภท รุ่น Primary Jazz Team (อายุ 8-12 ปี)

‘The Cheer Thailand 2024’
จากการแข่งขันกีฬาเชียร์ชิงแชมป์ ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 และ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 49 “จันท์เกมส์” (กีฬาเชียร์)

จัดโดย
– การกีฬาแห่งประเทศไทย
– สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5
– สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
-สมาคมการกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเช็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

เมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน 2567