"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันเทควันโด ประเภทยุวชนหญิง อายุ 9-10 ปี น้ำหนักไม่เกิน 35 กก. การแข่งขันระดับภาค

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธัญพิชชา ญาณสาร นักเรียนชั้นประถมศึกษา ป.5/2
ที่ได้รับรางวัล

  • เหรียญทอง จากการแข่งขันเทควันโด ประเภทยุวชนหญิง อายุ 9-10 ปี น้ำหนักไม่เกิน 35 กก. การแข่งขันระดับภาค

ประเภทต่อสู้ KYORUGI สังกัดทีม STC Academy รายการการแข่งขันเทควันโด พระพิษณุสองแคว เมืององค์ดำ ประจำปี 2567

ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จัดโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2567