"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี

ขอแสดงความยินดีกับ

ด.ช.ณัฐวัศ หนูสังข์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ด ช.พิทยุตม์ วันจันทร์
ด.ช.ชนน ชุติพงษ์วิเวท
ด.ช.รัชช์ณาเอก อินต๊ะรักษา
ด ช.จิรัฎฐ์ ลือชัย
ด.ช.วิภูวรรธน์ ปัญญาไชย
ด.ช.นพวรรธน์ เตปินตา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ที่ได้รับรางวัล

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนโฟร์แบร์ ครั้งที่ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี
จากการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนโฟร์แบร์ ครั้งที่ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี
ระดับ จังหวัด

จัดโดย คุณอนันต์ ยอดสังวาลย์ นักเตะทีมชาติชุดใหญ่

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2567

ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเดอะวูล์ฟลำพูน จังหวัดลำพูน