"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายชินภัทร พิงคะสัน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน SILVER MEDAL การแข่งขันเทควันโด้ พระพิษณุโลกสองแคว เมืององค์ดำ ประจำปี 2567

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายชินภัทร พิงคะสัน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน SILVER MEDAL การแข่งขันเทควันโด้ พระพิษณุโลกสองแคว เมืององค์ดำ ประจำปี 2567 ประเภทต่อสู้ (Kyorugi) ยุวชน ชาย 7-8ปี น้ำหนักเกิน 23-26 กก.  ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันเสาร์ ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2567