"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันกีฬาเชียร์ชิงแชมป์ภาคเหนือ

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงบุญสิตา ชาญกิจวัฒนา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาเชียร์ชิงแชมป์ภาคเหนือ
ครั้งที่ 3 ‘The Cheer Thailand 2024’ รุ่น Primary Hip Hop Team 8-12 ปี

โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

ในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567