"The ultimate aim of education is the development of character"

นางสาวอรชพร  อนุวรรณ   รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีหญิง จากการแข่งขัน TOA 3X3 BASKETBALL ALL THAILAND 2024

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นางสาวอรชพร  อนุวรรณ  ม.4/10   นักกีฬาบาสเกตบอล  ที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีหญิง   TOA 3X3 BASKETBALL ALL THAILAND 2024  สนามที่ 2   ระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤษภาคม 2567   ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่ และประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่   จัดโดย สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย (ระดับจังหวัด)