"The ultimate aim of education is the development of character"

นางสาวอรชพร อนุวรรณ และ นางสาวญาณิน  วารีรักษ์  รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่39  “ราชบุรีเกมส์”   

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นางสาวอรชพร อนุวรรณ ม.4/10 และ นางสาวญาณิน  วารีรักษ์  ม.6/6  นักกีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมหญิง   ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่39  “ราชบุรีเกมส์”    ระหว่างวันที่ 20 – 30 มีนาคม 2567   ณ โรงยิมเนเชี่ยม 4,000 ที่นั่ง  จังหวัดราชบุรี   จัดการแข่งขันโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย (ระดับประเทศ)