"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2567 

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายปุณยกร กลิ่นสน
ระดับชั้นประถมศึกษา 6

ที่ได้รับรางวัล

รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
จากการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2567
ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา

จัดโดย  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

วันที่จัดการแข่งขัน 17 มีนาคม 2567

ณ โรงเรียนพุทธิโศภน