"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายภูริวัฒ พิณไชย รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง รายการมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนสร้างเศรษฐกิจชาติ SAT Football Thailand Championship 2024 จัดโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายภูริวัฒ พิณไชย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง  จากรายการมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนสร้างเศรษฐกิจชาติ
SAT Football Thailand Championship 2024 (รอบแชมป์ชนแชมป์) รอบประเทศ รุ่น 12 ปี จัดโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการกีฬาแห่งประเทศไทย ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2567