"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงณัฏฐปนี โพธิ์สุวรรณ์ รางวัลใบประกาศเกียรติบัตรที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณัฏฐปนี โพธิ์สุวรรณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 ที่ได้รับรางวัลใบประกาศเกียรติบัตรที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ จากการได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง จากการ แข่งขัน ATOD International Dance Competition 2023 วันที่ 11-19 มีนาคม 2566 ณ โรงละครอักษรา คิงพาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม นาย เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช เป็นผู้มอบ จัดโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 ณ กระทรวงวัฒนธรรม