"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่12 ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายสิริบุณยากร วรรณโชติผาเวช นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง “ระดับประเทศ”
จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่12 ระดับประเทศ

จัดโดย สมาชิกภาพ สหภาพ IMC ประจำประเทศไทย (International Mathematics Contest Union Thailnd Secretariat)

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567

ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่