"The ultimate aim of education is the development of character"

BAT -YONEX -CREMO PATHUMTHANI CUP 2024

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายรวิณ ชูชัยศรี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ที่ได้รับรางวัล

  • รองชนะเลิศ ประเภทชายคู่รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ระดับประเทศ

จากรายการ BAT -YONEX -CREMO PATHUMTHANI CUP 2024

จัดการแข่งขันโดย สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2567 ณ สนามแบดมินตัน SPIRIT STADIUM จังหวัดปทุมธานี