"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการสอบแข่งขัน วัดอัจฉริยะภาพทางวิชาการ(NOGT)

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายสหรัฐ ธีระกล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับประเทศ
ในโครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยะภาพทางวิชาการ(NOGT) วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

จัดโดย Center one education

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567