"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันฟุตบอล รายการ FOBOSIA International Football 2024

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายณัฐวัฒน์ มีสวัสดิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันฟุตบอล รายการ FOBOSIA International Football 2024 เมื่อวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2567 ณ สนามกอล์ฟ อัลไพน์