"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วชิงแชมป์ระดับประเทศ ประจำปี 2567

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงลลิตา สารบูรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง คณิตคิดเร็ว รุ่นอายุ 8 ปี

จากการแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วชิงแชมป์ระดับประเทศ ประจำปี 2567

จัดโดยสมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์นานาชาติ (ประเทศไทย)

ณ บางนาฮอลล์ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลบางนา กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2567