"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขัน KGL Contest English Olympiad 2024 : Stage 1

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายวาเล็นทิโน พาคิน รอนส์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9

ได้รางวัล Certificate of Achievement คะแนนรวม 92.5 %
จากการแข่งขัน KGL Contest English Olympiad 2024 : Stage 1
แข่งขันภาษาอังกฤษโอลิมปิก สำหรับเยาวชน อายุ 6 – 17 ปี ครั้งที่ 10
ระดับการเเข่งขัน Level A1
จัดโดย KGL CONTEST /TBIZ Education
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2567
ณ โรงเรียนอักษรศิริ