"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขัน SPRC – Caltex – Young Badminton Championship 2024

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายภูมิพิพัชญ์ พึ่งโพธิ์สภ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10

ได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุต่ำกว่า 11 ปี
จาก การแข่งขัน SPRC – Caltex – Young Badminton Championship 2024
จัดโดย : สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่  6-11 พฤษภาคม 2567
ณ Beyond Badminton จังหวัดระยอง