"The ultimate aim of education is the development of character"

รองชนะเลิศอับดับ 2 การแข่งขันฟุตบอลรายการ Thailand Junior Summer Camp 2024

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายชาโลม สุขเกษมสกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันฟุตบอล

  1. รองชนะเลิศอับดับ 2 การแข่งขันฟุตบอลรายการ Thailand Junior Summer Camp 2024 รุ่น U12 ณ สนาม JPT Arena Chiang Mai เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2567
  2. รองชนะเลิศอับดับ 3 การแข่งขันฟุตบอลรายการชมรมกีฬาตำบลหนองตอง ยูธคัพ ครั้งที่ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ณ สนามเทศบาลกีฬาเทศบาลหนองตอง เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2567